Dhaus I, 2022, 60x50.jpg

Dhaus I, 60x50 , 2022, Acryl auf Leinwand

Dhaus II, 2022, 70x60.jpg

Dhaus II, 70x60, 2022, Acryl auf Leinwand